top of page

"En näkisi mitään syytä myydä mattoja, jollei niillä olisi vastuullinen ja hyvin tarkka tausta. "

Outi Puro,

designyrityksen perustaja

Kuuntele podcast-haastattelu:

Outi Puro, Mum's, perustaja, TaM

Luovan alan yrityksen arvopohja

Arvot monen yrityksen toiminnan pohjana

Luovien alojen yrityksille on tyypillistä, että niillä on vahva eettisiin arvoihin pohjautuva liiketoiminnan idea. Tällaisia eettisiä arvoja ovat muun muassa:

- ekologisuus, kestävyys ja kierrätys

- sosiaalinen vastuu

- kestävä liiketoiminta ja kehittäminen

- syvälliseen ammattiosaamiseen pohjautuva näkemys

Arvot voivat näkyä monella tavalla

Yritysten arvopohja näkyy esimerkiksi tuotteissa, tuotantoprosesseissa, verkostojen rakentamisessa sekä brändi-, markkinointi- ja yritysviestinnässä. Monet yritykset käyttävät arvopohjaansa brändin rakentamisen keskeisenä elementtinä, ja myös asiakkaat ovat oppineet odottamaan yrityksiltä vastuullisuudesta kertovaa ja avointa viestintää. Pohjoismaissa ollaan vastuullisuuden ja eettisen kuluttamisen edelläkävijöitä ja kuluttajat ovat tietoisia esimerkiksi tuotanto-oloista, materiaalien alkuperästä tai  tekijänoikeusrikkomuksista. Lue lisää aiheesta Kestävyys luovilla aloilla >

Luovan tekijän olemassaolon peruste

Luovien alojen yritykset ovat usein tekijöiden itsensä perustamia asiantuntijayrityksiä, joiden ensisijaisena tavoitteena on ennemminkin tarjota toimiva tapa elinkeinotoiminnalle kuin vaikkapa luoda maksimaalista tuottoa tavoitteleva kasvuyritys. Halutaan luoda yhteisö tai toimintamalli, jonka puitteissa on mahdollisuus hyödyntää omaa ja kollegoiden osaamista maksimaalisesti. Työn tulee myös olla henkisesti tyydyttävää, asiakkaita hyödyttävää ja arvokasta.

 

Tästä syystä tekijöiden oma arvopohja, peruste sille miksi asioita tehdään niin kuin tehdään, on usein keskeinen osa luovan yrityksen arvopohjaa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta rakentaa samanaikaisesti vahvasti arvopohjaan tukeutuvaa, kansainvälistä kasvua tavoittelevaa yritystä. Nykytrendin mukaisesti myös suuryritysten arvopohjan tulee olla julkisesti tarkasteltavissa ja sen tulee noudattaa kestävän ja eettisen kehityksen periaatteita. Tästä näkökulmasta voidaankin sanoa, että luovien alojen yritykset ovat arvopohjaisen kestävän liiketoiminnan edelläkävijöitä. 

bottom of page