top of page

"Luovia yrittäjiä leimaa vahva substanssiosaaminen"

- Leena Janhila, Creve

Kuuntele podcast:

Leena Janhila, Creve, Humak

Podcastin tekstiversio>>

Yrittäjyys luovilla aloilla

Tyypillisesti luovien alojen yritys on pieni asiantuntijayritys, joka toimii ammattilaisverkostoissa sen yhtenä osana. Näissä verkostoissa toimivat yritykset, freelancerit ja itsensätyöllistäjät sujuvasti yhdessä. Yritysmallinen toiminta ei välttämättä ole itseisarvo, vaan sopiva tapa toteuttaa luovaan osaamiseen perustuvaa toimintaa. 

Muun muassa mainos-, muotoilu-, peli- ja media-aloilla on usein vakiintuneita yrityksiä, jotka työllistävät ison joukon ihmisiä, tai ovat jo start-up-vaiheessa vahvasti kasvu-uralla. Näille yrityksille on ominaista myös vahva suuntautuminen kansainvälisille markkinoille tai kumppanuuksiin, ja se edellyttää yrityksen toiminnan organisoinnin selkeää mallia. 

Luovilla aloilla on paljon tukiverkostoja tuotekehityksen, kansainvälistymisen ja rahoituksenkin alueilla toimialojen sisällä, mutta yrityksen jäsentynyt kehittäminen jää usein vähemmälle huomiolle yrityksen ja yrittäjän tehtävälistalla, sillä luova työ vie asiantuntijayritysten henkilöstön ajan pääsääntöisesti.

   

bottom of page