top of page

Verkostot

"On ollut ilahduttavaa huomata miten suomalaiset muotoilijat ja tekstiilisuunnittelijat vetävät yhtä köyttä."

Luovien alojen yritykset ovat leimallisesti asiantuntijayrityksiä. Tällöin kollega-, yhteistyökumppani- ja asiantuntijaverkostojen merkitys korostuu niiden toiminnassa, sillä verkostomainen yhteistyö luo mahdollisuuksia hyödyntää osaamista ja toimintatapoja joustavasti, tilanteen ja tarpeen mukaan. Usein luovien alojen yrityksille onkin luontevampaa toimia muuttuvassa, joustavassa asiantuntijuudelle rakentuvassa verkostossa kuin suuremmissa yritysrakenteissa tai esimerkiksi kasvuyritysmallilla. 

Verkosto aktivoituu esimerkiksi

 • rahoitusta haettaessa: tällaisia yhteishankkeita voidaan rakentaa suunnitteluvaiheessa esimerkiksi EU:n ESR- tai Creative Europe -hanketta varten. Av-alan 

 • kilpailutustilanteessa: kansallisiin julkisiin kilpailutuksiin tarvitaan usein joukko yrityksiä, jotka rakentavat yhteisen tarjooman kilpailutusta varten 

 • tuotantotilanteessa: joillakin aloilla tuotantoa varten kerätään iso joukko toimijoita freelancereista, itsensä työllistäjistä ja yrityksistä. Tällaisia työryhmiä vaativia verkostoja ovat tyypillisesti esimerkiksi tapahtumatuotannot, av-alan tuotannot (esim. elokuvat), pelituotannot tai tekijänoikeuksien käyttöoikeuksien lainaamiseen perustuva lisensointi. 

 • markkinointia tai myyntiä toteutettaessa: esimerkiksi tuotteita myytäessä verkostossa saattavat olla välittäjä, jakelija, tukkuri, jälleenmyyjät, some-vaikuttajat ja muut mediat. 

 • kansainvälistymistä toteutettaessa: kontakteja kollegaverkostossa hyödynnetään vaikkapa markkinatietoutta hahmotettaessa, ensimmäisiä toteutusmahdollisuuksia kartoitettaessa tai jälleenmyyjiä valittaessa.  

Mistä kontakteja?

Luovien alojen yrityksillä on mahdollisuuksia löytää kontakteja esimerkiksi seuraavista tahoista:

 • oma aktiivinen viestintä

 • omat kollegat

 • alan ajankohtaiset uutiset

 • toimialajärjestöjen ja yritystukiverkoston listat ja asiantuntemus

 • kansainvälisten järjestöjen verkostot (esim. jäsenhakemistot)

 • pitchaus-, messu-, seminaari- ja valmennustapahtumat

 • yrittäjäjärjestöt

 • konsultit

Linkkejä kontaktien hakemiseen Luovien.fissä: Lähteet

Katja Kantola, toimitusjohtaja, Mifuko

Kuuntele podcast:  

Mifukon Katja Kantolan haastattelu verkostojen merkityksestä liiketoiminnassa

Podcastin tekstiversio>>

bottom of page