top of page

"Tekijänoikeus 

suojaa tekijän yksinoikeutta omaan teokseensa sekä teoksen ilmaisumuotoa."

- Heikki Laaninen, FerlyCo

Kuuntele podcast:

Luovien alojen lisenssiagentti

Heikki Laaninen, FerlyCo

Podcastin tekstiversio>>

 

Tekijänoikeudet 

Tekijänoikeudet ovat luovan yrityksen pääomaa

Tekijänoikeudet ovat monen luovan alan yrityksen keskeistä pääomaa. Tekijänoikeuksia syntyy aina uutta luotaessa, ja niillä voi yritys halutessaan luoda kestävää, pitkäaikaista liiketoimintaa. Yrityksen on tunnettava

Keskeisiä käsitteitä:

  • Immateriaalioikeus: aineeton oikeus

  • Tekijänoikeus: aineeton oikeus, joka syntyy teosta tehtäessä. Tekijän yksinoikeus päättää teoksen käytöstä ja myynnistä. Suojaa teoksen muotoa eli työn lopputulosta. 

  • Teollisoikeudet: aineeton oikeus, joka muodostuu rekisteröimällä oikeus jonkun nimiin. Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa tavaramerkit, patentit, mallisuojat.

  • Chain of title: isomman teoksen oikeuksien omistajajoukko, esimerkiksi tv-sarjan teossa hyödynnettävien oikeuksien (esimerkiksi liikkuva kuva, musiikki, esiintyjät, grafiikat yms.) omistajien joukko

  • Lisensointi: kaupallisella sopimuksella siirretty käyttöoikeus.

Lisää käsitteistä: Sanasto

Tekijänoikeus suojaa tekijän oikeutta työn tuotokseen

Kun tuotetaan musiikkikappaleita, elokuvia ja tv-sarjoja, kirjoja, kuvia ja veistoksia, kaavioita, konsepteja tai vaikkapa tilasuunnitelmia, muodostuu prosessissa niille tekijänoikeus. Se voi kuulua yritykselle tai yksityiselle henkilölle. Tekijän esitys-, käyttöoikeus- ja tallennustulot perustuvat nimenomaan tekijänoikeuksiin. 

Tekijänoikeudet liiketoiminnan ytimessä 

Liiketoiminnan yhteydessä puhutaan tekijänoikeuksista erityisesti taloudellisina oikeuksina. Keskeistä on ymmärtää miten tekijänoikeuksia käsitellään, jotta ne voivat toimia liiketoiminnan pohjana ja työkaluna myös tuotekehitysvaiheen valmistuttua ja ensimmäisen tuoteversion päästyä markkinoille.

Esimerkiksi sisältötuotannon osana syntyvä, yksilöitävissä oleva brändi, joka pitää sisällään muun muassa visuaalisen ilmeen ja puheentavan, voi olla tulevan liiketoiminnan keskeinen työkalu. Hyviä kotimaisia esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi maailmanmaineeseen kasvaneet Angry Birds -peli ja -brändi sekä Muumi-kirjoista vuosikymmenien kuluessa syntynyt kokonainen muumien maailma.  

Tekijänoikeuteen tai -oikeuksiin perustuvaa käyttöoikeuden lainaamista kutsutaan lisensoinniksi. Tekijä tai yritys voi lisensoida eli antaa sopimuksella käyttöoikeuden yhteistyökumppanilleen määräajaksi, määrätyllä tavalla ja sovittua korvausta vastaan. Tämä edellyttää oikeuksien hyvää suojausta ja määrittelyä etukäteen, sekä omaan liiketoimintaan sopivan lisenssikumppanin löytämistä.

 

Lisensointi voi laajentaa yrityksen liiketoimintapotentiaalia ja toimintaa esimerkiksi uudella markkina-alueella merkittävästi. 

Tekijänoikeuksiin luovilla aloilla voi tutustua esimerkiksi täällä: 

Lisensointi: 

bottom of page