top of page
Raitapaitainen henkilö tanssii keltaista taustaa vasten.
Puuttuuko listalta mielestäsi keskeinen käsite?
Onko määrittely vajaa? 
Ehdota listalle täydennyksiä yhteydenottolomakkeella

Sanasto

 • Aineeton oikeus, immateriaalioikeus: Tekijänoikeus ja teollisoikeus.

 • Brändi: Tuote, merkki, henkilö, hahmo tms. joka on tunnistettavissa ja yksilöitävissä. Brändillä on immateriaalia eli aineetonta arvoa. 

 • Elämysteollisuus: Liiketoiminta-alue, jossa luodaan esimerkiksi määrätyssä paikassa tai ajassa yleisölle sisältöihin, esteettisyyteen ja/tai tarinallisuuteen perustuvia kokemuksia elämyksiksi. Esimerkiksi teemapuistot, matkailupalvelut, liikunta&hyvinvointipalvelut. 

 • Esittävät taiteet, uniikit elämykset: Projektiluontoisesti valmistetut sisällöt, jotka toteutuvat vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa ja ovat tarjolla määritellyn ajan tai rajalliselle yleisölle.

 • IP, immaterial property: Immateriaali tai aineeton oikeus. IP-lyhennettä käytetään usein puhekielessä myös suomenkielisessä keskustelussa. 

 • Jakelualusta: Digitaalinen palvelu, jossa jaellaan sisältöjä ja palveluita asiakkaille. Tarjoajana voi olla esimerkiksi yritys (esimerkiksi Netflix) tai löyhästi aiheen ympärille muodostunut yhteisö (esimerkiksi Airbnb).

 • Kestävä kehitys: Kestävälle arvopohjalle rakentuva prosessi. Termillä viitataan usein ekologisesti kestävään kehittämiseen, mutta se voi viitata myös pitkäaikaiseen liiketoiminnan tai sosiaalisen joukon kehittämiseen. 

 • Kanavat, monikanavaisuus, kanavariippumattomuus: Sisältöjen jakeluun kehitetty kanava tai kanavien kokonaisuus. Eri kanavat voivat vaatia sisällöstä eri versioita samasta sisällöstä (esimerkiksi mainos tv:ssä ja painetussa lehdessä). Monikanavaisuus tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta sitä, että saman sisältöinen, mahdollisesti eri formaateissa jaeltava sisältö tavoittaa hänet eri kanavista. Kanavariippumatonta sisältöä on esimerkiksi tv-sarja tai elokuva, jota jaetaan samassa muodossa eri alustojen tai kanavien kautta (esimerkiksi tv-kanavat, digitaaliset alustat, dvd). 

 • Lifestyle: Lifestyle-kattotermillä tarkoitetaan asumiseen, vapaa-aikaan ja tyyleihin liittyviä aloja kuten sisutustuotteet ja huonekaluteollisuus, urheiluvälineet, muoti ja designtuotteet (koriste-esineet, asusteet, korut).

 • Lohkoketju (blockchain, engl.):  

 • Luovat alat: Luovaan, monesti taidelähtöiseen tai tekijän erityiseen taitoon perustuva, uutta luova ja ongelmanratkaisuun pyrkivä toiminta. Esimerkiksi digitaalinen pelituotanto, tv- ja elokuvatuotannot, muotoilu, kustannustoiminta, media-ala, musiikki ja esittävien taiteiden eri alat luetaan osaksi luovia aloja. 

 • Luova talous: Uutta arvoa tuottava, luovasta osaamisesta ja luovista aloista syntyvä liiketoiminta. Tyypillisesti toiminta eri aloja ja olemassa olevia elementtejä yhdistelevää, uutta teknologiaa hyödyntävää ja uusia liiketoimintamalleja luovaa. 

 • Luovan talouden tiekartta: Luovan talouden tiekartan tavoite on käynnistää yhdessä sidosryhmien kanssa prosessi, jolla lähdetään toteuttamaan tiekartan toimenpiteitä. Näillä tavoitellaan sekä luovien alojen yritysten, että muiden toimialojen yritysten kasvua.

 • Muotoilupalvelut: Muotoilupalvelut ovat asiakkaille räätälöityjä muotoiluprosesseja, joiden lopputuloksena voi olla esimerkiksi tuote, tilaratkaisu, palveluprosessi (palvelumuotoilun tuote) tai visuaalinen ratkaisu. 

 • Palvelumuotoilu: Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden, niiden strategian, prosessien ja ekosysteemien sekä  ulkoisen toteutuksen suunnittelua.

 • Sisältöteollisuus, viihdealat: Näitä aloja luovien alojen joukossa edustavat erityisesti pelit, tv- ja elokuva sekä musiikki. Nämä alat pyrkivät luomaan liiketoimintaa, jolla paketoidaan ja jaellaan sisältöjä käyttäjille. Ne voivat hyödyntää muita luovia aloja kuten esittäviä taiteita tai kuvataiteen ja graafisen suunnittelun eri lajeja.

 • Tekijänoikeus: Suojaa tekijän oikeutta hallinnoida teoksensa käyttöä sekä mahdollisuutta hyödyntää oikeutta kaupallisesti. Tekijänoikeus suojaa teosta uniikkina toteutuksena, ei ideaa. 

 • Tuotantokannustin: Suomessa tv- ja elokuvatuotantojen cash rebate-mallinen kannustin, jolla voidaan tukea Suomessa kuvattavien ja suomalaisia ammattilaisia hyödyntävien tuotannon osien toteuttamista. Tuotantokannustinta jakaa Suomessa Business Finland.  

 • Verkostomainen liiketoiminta: Liiketoimintamalli, jossa toimijoina on useampi kuin yksi yritys tai muu toimijayksikkö. Tällöin liikevaihto jakautuu useamman yksikön kesken tai ohjautuu yhden tai useamman päätoimijan kautta alihankintaverkostolle. Luoville aloille tyypillinen toimintamalli, jossa hyödynnetään kulloisessakin tapauksessa, esimerkiksi projektissa, joustavasti tarvittavaa osaamista. 

bottom of page