top of page

"Sijoittaja katsoo yritystä arvioidessaan tiimiä, tuotetta ja markkinaa."

- Tanu-Matti Tuominen, sijoittaja

Kuuntele podcast:

Luovan teollisuuden pääomasijoittaja

Tanu-Matti Tuominen, IPR.vc

Podcastin tekstiversio>>

Rahoitus

Terveen yrityksen toiminta toteutuu pääsääntöisesti tulorahoituksella luovillakin aloilla. Suurin osa luovista yrityksistä toimii tällä periaatteella. Luovien alojen yrityksille on kuitenkin tarjolla erityisiä tuotekehitykseen ja tuotantoon suunnattuja rahoitusinstrumentteja julkisista lähteistä sekä säätiöiden ja rahastojen myöntämänä. Yhä kasvavissa määrin yritys voi saada rahoitusta myös yksityisten sijoitusyhtiöiden ja enkelisijoittajien kautta. 

Mahdollisia, erityisesti yrityksen uuden kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja kasvuun tähtääviä rahoitustapoja ja -lähteitä ovat: 

Pankit ja rahoituslaitokset

Pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat samoja rahoituspalveluita luovien kuin muillekin liiketoiminnan aloille.

 

Sijoittajat

​Suomessa on joitakin sijoitusyhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet luoviin aloihin. Tällaisia ovat muun muassa IPR.vc ja Aurora Studios (audiovisuaaliset sisällöt) sekä Sisu Ventures (pelit).​

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksille sisältäen tuotekehitys- ja tuotantoavustukset

Yleiskuvaa tarjolla olevista julkisista rahoituksista saa tästä: Rahoituspolku taloudellisen suunnittelun tueksi

Erityisiä luovien alojen rahoitusinstrumentteja

Luoville aloille suunnattuja yritysrahoituksia myöntävät useat tahot kuten opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland (av-alan tuotantokannustin), AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus sekä kunnat ja kaupungit.

Tämän lisäksi useat tahot jakavat taiteilijoille henkilökohtaisia apurahoja, joista löytyy lisätietoa esimerkiksi Taike Taiteen keskustoimikunnan tai taiteilijajärjestöjen kautta.   

Säätiöt ja rahastot: 

Suurimpia säätiöitä ja rahastoja luovilla aloilla ovat esimerkiksi Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö ja Koneen säätiö, joilla on rahoitushaku avoinna kerran vuodessa. Säätiöiden ja rahastojen rahoituskriteerit, myönnettävät summat ja käytön ohjeet vaihtelevat riippuen rahoittajan tavoitteista ja tehtävästä.  

Rahoitustietouteen liittyvät linkit Työkaluja-osiossa

bottom of page