top of page

Myynti

"Luovan työn myynnissä on tärkeää se, miten työn laatu ja arvo sanoitetaan"

- Pirjo Suhonen, kulttuurialan yrittäjä

Kuuntele podcast:

Pirjo Suhonen, Helsinki Design Brewery

Podcastin tekstiversio>>

Luovien alojen yritysten keskeinen haaste on tehtyjen selvitysten ja yrittäjien itsensäkin mukaan myynti. Myyntiin liittyy tuotannon eri vaiheissa erilaisia vaateita: 

 

Myyntityölle aikaa

Luova työ vaatii aikaa ja myyntityön - jota useimmiten tekee yrityksen tuotannossa työskentelevät ihmiset muun työn ohessa, ei varsinainen myyntihenkilöstö - painotus jää vajaaksi. Myynnin systemaattinen suunnittelu ja toteututus on monelle luovan alan osaajalle vierasta. 

 

Monesti myydään ensin mielikuvaa, ei valmista tuotetta

Luovan työn mahdollistama alkurahoitus on monella alalla elintärkeä, ja rahoituksen kerääminen vaatii paljon aikaa. Se rinnastuu myyntityöhön vaiheessa, jolloin itse tuotetta ei ole vielä olemassa (viihdesisältöjä tuottavat alat, elokuva, pelit). Tällöin myynnin mahdollistavat hyvin ja perustellusti  tehdyt suunnitelmat ja ennusteet sekä mahdollisesti etukäteen luotu brändi tuotteelle. 

Työkalut kuntoon

Myynnin suunnittelun tukena luovien alojen yrityksissä olisi hyvä tunnistaa keskeiset työkalut (asiakasrekisteri, leadien ja toteutuneiden kauppojen seuranta, myynnin kokonaislukujen seuranta ja tuottavimmat asiakkuudet, tuotteet ja palvelut).

 

Viestit ja verkostot auttavat

Lisäksi verkostoituminen, markkinointimateriaalien ja yrityksen pääviestien hyvä suunnittelu ja uusien markkinamahdollisuuksien monitorointi ovat hyviä elementtejä luovien alojen myyntityössä. Verkostoituminen uusien asiakkaiden, välittäjien tai tuotantokumppanien kanssa voi avata uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa. 

bottom of page