top of page

Luovien.fi blogi

1.jpg

Pauliina Valpas & Elina Huumo, Yellow Method:

Luovuus on liiketoiminnan kasvun ja uudistumisen moottori 

 

Luovuus on yksinkertaisimmillaan uusien ja hyödyllisten ratkaisujen oivaltamista ja toteuttamista. Se synnyttää uutta, erilaista ja parempaa. Yritykselle luovuus tuottaa lisäarvoa ja erilaistaa kilpailijoista. Sillä saa liikkumatilaa. 

 

Luovuuden merkitys liiketoiminnan menestykselle on kiistaton, koska se: 

  • luo kannattavaa ja kestävää kasvua,

  • auttaa uudistamaan toimintatapoja ja

  • synnyttää hyvinvointia työssä.

 

Hiljattain Creative Business Finlandille tekemässämme kartoituksessa tarkastelimme luovuuden kuvaa suomalaisissa yrityksissä. Kartoitukseen osallistui 12 yritystä, joista suurin työllistää yli 4000 henkilöä, pienin reilut pari sataa. Luovuuden rooli organisaatioissa vaihteli riippuen toimialasta ja sen muutostarpeista sekä organisaation perehtyneisyydestä luovuuden mahdollisuuksiin. Yleisesti luovuutta ei pidetä itseisarvona vaan välineenä, jolla saavutetaan organisaation tavoitteet ja ratkaistaan asiakkaiden alati muuttuvia tarpeita.

Luovuus organisaatiossa

Mitä ylempänä organisaatiota luovuuden potentiaali tunnistetaan, sitä vaikuttavampaa ja laaja-alaisempaa  sen hyödyntäminen on. Luovuus kiteytyikin yrityksissä ennen kaikkea: 

  • laadukkaaseen ajatteluun ja ajatusten törmäyttämiseen

  • toimintamalleihin ja systeemeihin

  • oppimiseen ja innostumiseen

Luovuus liiketoiminnan voimavarana

Luovuuteen ja uuden kehittämiseen investoidaan vielä maltillisesti — muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ne organisaatiot, jotka investoivat luovuuden kehittämiseen merkittävästi, haluavat olla toimialallaan edelläkävijöitä, jotka ennakoivat ensimmäisenä asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Tälle ryhmälle tunnusomaista on, että johto on sitoutunut ja perehtynyt luovuuteen.  Jatkuva uuden kehittäminen on keskeinen osa yrityksen kulttuuria ja vallitsevaa ajattelu- ja käyttäytymistapaa. Luovuutta ei ole “ulkoistettu”  konsulteille, kumppaneille tai yksittäisille funktioille organisaatioissa. Luovuudelle on omaan kulttuuriin sovitettu kieli ja toimintamallit, menetelmät ja työkalut. Luovuutta osataan systematisoida ja johtaa tehokkaasti mm. viestimällä kirkkaasti niin, että se kiinnittyy yritykselle strategisiin painopistealueisiin.

Merkillepantavaa on, että edelläkävijöiden investoinnit luovuuden kehittämiseen suuntautuvat ensisijaisesti joko uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tai kehittämistä tukeviin työkaluihin ja menetelmiin. Yritykset eivät vielä juurikaan investoi henkilöstön luovien kyvykkyyksien kehittämiseen. Tämä on hälyttävää, sillä luovuuden merkitys yritys- ja työelämälle kasvaa jatkuvasti. Maailman talousfoorumi onkin listannut luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn keskeisiksi tulevaisuuden kyvyiksi työ- ja yrityselämälle. 

 

Toimialasta riippumatta yritysten on hyvä kiinnittää jatkossa enemmän huomiota siihen, että henkilöstöllä on valmiudet jatkuvasti kehittää uutta ja innovoida. Tähän tarvitaan uudenlaista johtajuutta sekä työkaluja ja mittareita, joilla organisaatio luova potentiaali saadaan käyttöön ja luova energia suunnattua olennaiseen. 

Pauliina Valpas & Elina Huumo, Yellow Method Oy

4.2.2022

bottom of page