top of page

Luovat alat

Luovien alojen liiketoiminta voidaan jakaa kolmeen liiketoiminnan perusmalliin: 

  • monistettavat sisällöt ja tuotteet 

  • luova osaaminen palveluna 

  • elämykset ja elämykselliset ympäristöt 

Monistettavat sisällöt ja tuotteet 

Monistettavat tuotteet ja sisällöt, eli skaalautuva liiketoiminta, perustuu tuotetun tuotteen, palvelun tai sisällön rajattomaan monistamiseen. Tällöin myytävä tuote, palvelu tai sisältö on selkeä, suojattu ja itsenäinen tekijänoikeuksiin perustuva kokonaisuus, jota voidaan jakaa eri kanavissa.

Skaalautuvia aloja ovat mm: peliala, audiovisuaalinen tuotanto (tv, elokuva), kirjallisuus ja kustannustoiminta, massamarkkinoille tuotettu teollinen design. 

Katso pelialan yritysjohtaja Mariina Hallikaisen, Colossal Order, haastattelu: 

 

 

 

 

 

 

Luova osaaminen palveluna

Luovaa osaamista hyödynnetään eri aloilla sellaisena palveluna, jolla vahvistetaan jollain toisella toimialalla toimivan kumppaniyrityksen toimintaa tai tuotetta. Palvelu räätälöidään asiakkaan tilauksesta.

Palvelualoilla toimivat mm:  muotoilu- ja arkkitehtitoimistot, viestintä- ja markkinointitoimistot ja taidemuotoja työelämän avuksi soveltavat konsulttiyritykset. 

Katso muotoilualan asiantuntija, Design Forum Finlandin johtajan Petteri Kolisen haastattelu: 

 

 

 

 

 

 

 

Elämykset ja elämykselliset ympäristöt

Elämyksellisyyteen perustuvat tuotteet, palvelut ja sisällöt ovat aika- ja paikkasidonnaisia ja ainutkertaisia luonteeltaan. Asiakas maksaa kokemuksesta, jonka voi pääsääntöisesti saada vain osallistumalla toteutukseen tavalla tai toisella itse tai hankkimalla itselleen uniikin tuotoksen.

Elämyksiä tarjoavat mm:  tapahtumatuotantoyritykset, taide- ja kulttuuripalveluja tuottavat tuotanto- ja konseptointiyritykset, yhdistykset, organisaatiot ja laitokset kuten museot, teatterit ja teemapuistot.

Uniikkeja tuotoksia tarjoavat mm: taidealan yhteisöt, esimerkiksi taiteilijan tuotteita tai palveluita myyvä yritys tai yhdistys. 

Katso Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivosen haastattelu:

Käsinmaalatussa kuvassa pienet kuvat ihmisistä erilaisissa luovissa työtehtävissä muodostavat yhdessä laivan, joka seilaa aurinkoisella merellä

Lisätietoa: 

Tutustu luoviin aloihin Suomessa:

Creative Finland >>

bottom of page