top of page

"Kyllä meille on ollut laaja verkosto alusta asti tärkeä."

Totti Nyberg,

muotialan yritysjohtaja

Kuuntele podcast-haastattelu:

Totti Nyberg, toimitusjohtaja ja luova johtaja, Makia, sekä luova johtaja, Manna & Co 

Yrityksen kasvu kansainvälisillä markkinoilla

Kansainvälinen kasvuyritys

Luovien alojen yritykset ovat usein asiantuntijayrityksiä, mutta yhä useammin yrityksiä perustetaan myös eri luovilla toimialoilla lähtökohtaisesti kansainvälisille markkinoille ja kasvua tavoittelemaan. Tällaisia yrityksiä ja tuotteita syntyy erityisesti design-aloilla retail-sektorille sekä viihdesisältöjen alueilla, esimerkiksi pelialalla.

Kasvu on kiinni markkinoista

Kansainvälinen kasvu on luonnollisesti monesta osa-tekijästä riippuvainen. Luovilla aloilla keskeisiä ovat esimerkiksi käyttäjäryhmien käytös erilaisten trendien ohjaamana, digitaalisten myynti- ja jakelukanavien kehittyminen yhä globaalimmiksi sekä tuoteinnovaatiot ja niiden markkinoille saaminen. Vihreä siirtymä ja kestävyysajattelu ovat vaikuttaneet länsimaisten kuluttajien valintoihin ja kulutustahtiin viime vuosina voimakkaasti, ja digitaalisten jakelualustojen kasvava tarjonta on kansainvälistänyt myös kotimaisten sisältötuotantojen, pelien, tv- ja elokuvatuotantojen sekä animaatioiden markkinoita ja myös tuotantomahdollisuuksia.  

Design-aloilla on ollut jo pitkään pohjoismaisen estetiikan buumi. Muodin alalla trendit vaihtuvat nopeasti, ja sekä muodin vaikuttajatahot että aktiiviset kuluttajat hakevat jatkuvasti uusia vaikutteita. Pohjoismaiset ja suomalaiset tekijät ovat päässeet esille hyvin: suomalaisia brändejä nähdään kansainvälisissä yhteyksissä ja suomalaisia opiskelijoita palkitaan kansainvälisissä kilpailuissa.

Kasvuyrityksen tuki

Kansainvälistä kasvua tavoitteleva yritys tarvitsee kehittyäkseen laajat verkostot, riittävän rahoituksen ja selkeän kasvun ja kehittämisen strategian. Kasvun eri vaiheissa voi ilmetä yllätyksiä, trendit voivat vaihtua ja maailmanmarkkinoilla tapahtua isojakin heilahduksia, mutta mitä tavoitteellisempaa ja hallitumpaa kasvu on, sen helpompaa sitä on toteuttaa.

 

Tietoa kansainvälistymisen ja kehittämisen tueksi:

bottom of page