top of page

"Kartoitamme kestäviä liiketalouden mahdollisuuksia. Korona on paljastanut toimialojen haavoittuvuuden."

Kati Nuora, luovien alojen ja av-alan asiantuntija

Kuuntele 1:

Kestävyydestä kilpailuetua -podcast:

Kati Nuora, Creative Export Innovation, ja

Timoteus Tuovinen, DMF Business Design

Kuuntele 2:

Kestävyydestä kilpailuetua: mitä hyötyä kestävyydestä?:

Kati Nuora, Creative Export Innovation, ja

Timoteus Tuovinen, DMF Business Design

Kestävä kehitys luovilla aloilla 

Kestävä kehitys on luovilla aloilla tällä hetkellä yhtä keskeinen teema kuin millä muulla tahansa toimialallakin. Eri alojen lähestymistapa vaihtelee liittyen esimerkiksi tuotanto- ja liiketoimintamalleihin, materiaalien hyödyntämiseen, yleisötyöhön ja lopputuotteiden formaattiin. Voidaan ajatella että kestävyys on pitkälti sama asia kuin vastuullisuus erilaisissa yhteyksissä. 

 

Kestävän kehityksen sateenvarjoteeman alle kuuluvat ainakin seuraavat lajit: 

  1. ekologinen kestävyys 

  2. sosiaalinen kestävyys

  3. taloudellinen kestävyys

 

Näkökulmia eri aloilta

Luovien alojen joukossa on toimialoja, jotka ovat eri tavoin tarttuneet kestävyyden teemaan:

  • Muoti-, design- ja lifestylealoilla on jo pitkään suosittu kierrätys- tai ylijäämämateriaalia, kuluttajille tarjotaan alustamaisesti toimivia kierrätysmahdollisuuksia ja he suosivat usein lähellä tuotettuja tuotteita. Tuoreimpia innovaatioita designin eri alueilla ovat uudet ekologiset materiaali-innovaatiot. 

  • Av-alalla on tuotantojen toteutuksen kestävyyttä pohdittu laajasti, ja myös tuotantojen rahoittajat vaativat nykyään suunnitelmilta ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

  • Musiikkiala on tiedostanut myös vastuunsa, ja vaikka sisällöt ovatkin digitaalisessa muodossa, kuluttaa niiden tuotanto ja jakelu paljon luonnonresursseja.

  • Pelilalla on pohdittu jakelun kuluttavuuden ohella myös sosiaalista kestävyyttä ja miten parhaat toimintatavat voidaan siirtää uusille tekijäsukupolville.

  • Tapahtuma-alalla on käytössä ekokompassi. Myös verkostoituminen ja sen mahdollistaminen, jotta tekijät löytävät paremmin toisiaan, on kestävän kehityksen tukemista. 

Kestävyydestä kasvua luoville aloille -raportissa (Business Finland 2/2022) tunnistettiin kestävyydestä saavutettavia hyötyjä. Tunnistetuista hyödyistä vain osa oli suoranaisia, kuten mahdollisuus korkeampaan hinnoitteluun tai säästöt tuotantokustannuksissa. Toiset taas olivat välillisiä, kuten brändiarvon kasvu tai tuotemielikuvan koheneminen. Uusista kestävistä toimintatavoista syntyy myös kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kestävyydestä on myös tulossa valttia rahoitushauissa. Esimerkiksi Euroopan unionin vihreän ohjelman kautta kanavoituu paljon uutta, kestävälle kehitykselle korvamerkittyä rahaa, myös luoville aloille. 

Kestävyydestä kilpailuetua -podcast

Raportin tehneet Kati Nuora ja Timoteus Tuovinen keskustelevat kahdessa podcastissa kestävyyden merkityksestä, nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Ensimmäisessä podcastissa "Kestävyydestä kilpailuetua" Nuora ja Tuovinen kertovat mitä mainittujen toimialojen kestävyydelle kuuluu ja millaisia askeleita kohti kestävää luovaa teollisuutta on jo otettu. Toisessa podcastissa tekijät kertovat, mitä hyötyjä kestävästä toiminnasta luoville aloille löytyy ja miten tästä yritysten olisi hyvä suhtautua aiheeseen tulevaisuudessa.  

bottom of page