top of page

"Hallitus on omistajien asialla ja toimivan johdon tukena."

Katri Sipilä, hallitusammattilainen ja johtamisen asiantuntija

"Hallitus luo yrityksen tulevaisuutta"

Aija Bärlund, hallitusammattilainen ja liikkeenjohdon konsultti

Kuuntele keskustelua hallitustyöskentelystä luovien alojen yrityksissä -podcast:

Katri Sipilä ja Aija Bärlund, Founding Partners, Deve Partners

Hallitustyö luovissa yrityksissä 

Hallituksen rooli voi olla luovien alojen yrityksissä merkittävä suunnannäyttäjä. Hallitus toimii parhaillaan sparrauskumppanina ja yrityksen selkärankana, jonka tehtävä on nähdä yrityksen asema isommassa kuvassa. Yrityksen johtaminen voidaan jakaa toimivan johdon ja hallituksen kesken. Lisäksi yrityksen tulevaisuutta ja positiota kirkastavana tahona voi toimia myös neuvontantajaryhmä, advisory board. Hallitus ja mahdollinen neuvonantajaryhmä on mukana yrityksen strategisessa suunnittelussa, ja sen toteutuksesta vastaa johtoryhmä eli yrityksen toimiva johto. 

Luovien alojen yrityksissä hallitusten roolit vaihtelevat yksinyrittäjän yrityksen pienestä hallituksesta pörssiyhtiöiden hallitusammattilaisilla rikastettuihin hallituksiin. Tyypillistä luovilla aloilla on, että hallitus muodostuu yrityksen perustajien omistamassa ja johtamassa yrityksessä pääsääntöisesti toimivasta johdosta ja mahdollisesti rahoittajista.

Erityisesti pienten yritysten, joita valtaosa luovien alojen yrityksistä on, hallitukset voivat olla lähinnä muodollinen elin, niin sanottu kumileimasinhallitus, kun taas voimakkaassa kasvussa tai muussa murrostilanteessa oleva pienikin yritys voi saada merkittävää hyötyä aktiivisesta hallituksesta, jossa on mukana yrityksen ulkopuolisia tahoja.  

Ulkopuoliset jäsenet tuovat yrityksen ulkopuolista näkemystä ja haastavat puolueettomasti yrityksen suunnitelmia ja priorisointia. Luovien alojen yritys voi etsiä ulkopuolisia hallituksen jäseniä esimerkiksi kollegaverkostoistaan, hallitusammattilaisia edustavien organisaatioiden listoilta tai kartoittaaa osaajia muilta toimialoilta. Myös headhunterit etsivät tarvittaessa yrityksille sopivia hallitusten jäseniä. 

Hallitustyöskentelyn ammattilaisia ja asiantuntijoita voi löytää seuraavista tahoista: 

bottom of page