top of page

Haastateltava: Katja Kantola

Haastattelija: Kati Uusi-Rauva

Verkostot luovilla aloilla

 

(veden loisketta)
luovien.fi


Kati: Mulla vieraanani on täällä Katja Kantola Mifukosta. Sä oot Mifukon toimitusjohtaja.
Kerro vähän Mifukosta lyhyesti. Mikä teidän toiminta-ajatus ja -malli on?

 

Katja: Kiitos että sain tulla tähän podcastiin ja haastatteluun. Mifukon on perustanu Mari
Martikainen ja Minna Impiö vuonna 2009. He ovat suomalaisia suunnittelijoita
koulutukseltaan, tekstiilitaiteilijoita. Mifukon taustalla on, että Minna muutti perheensä
kanssa Keniaan 2008 ja Mari meni perheineen käymään siellä vierailulla. Minna oli ehtinyt
tutustua Nairobin käsityömarkkinoihin ja vei Marin katsomaan niitä markkinoita yhdessä.
Siellä kenialaisia käsityötuotteita tutkiessaan heille tuli idea, että entäs jos he rupeis
kehittämään koreja, jotka yhdistäis suomalaisen suunnittelun ja designin. Tois
skandinaavista muotoilua korituotantoon ja se yhdistetään paikalliseen, kenialaiseen
käsityöperinteeseen.

 

Ydinajatuksena Minnalla ja Marilla oli se, että he näki, että se käsityöläisperinne ja taito oli
tosi taidokasta. Mut luonnollisesti yksittäisten käsityöläisten mahdollisuudet ponnistaa
paikalliselta torilta kansainvälisille markkinoille on tosi rajalliset. Minna ja Mari rupes ikään
kuin yhdistään ajatusta, että jos he nyt tekee designin ja pystyvät tuottamaan Keniassa
näitä koreja, niin he vie niitä maailmalle ja katsoo sitten, että löytyskö niille ostajia. Niin he
lähti sitten. Buukkasivat itsensä messuille ja lähtivät kokeilemaan, että miten nää korit myy.
Onhan se vuosien varrella lähteny myymään. On tosi ihanaa, että Minnan ja Marin
ydinajatuksena koko liiketoiminnassa on ollu women's empowerment, naisten
voimaannuttaminen. Ennen kaikkea juuri se, että kenialaiset naiset siellä Nairobin
ulkopuolella, maaseudulla, sais lisäansioita korien tekemisestä. He pystyy tekemään
korien punontaa muiden töiden ohessa ja muun perhe-elämän ohessa saada lisäansiota.
Sitä kautta sitten laittaa esim. lapset kouluun, ostaa lapsille koulupukuja ja tehdä oman
elämän tosi tärkeitä investointeja.

 

Mifukon toimintamallista vois kertoo sen verran, että myöskin kantavana ajatuksena alusta
alkaen, ja yhä edelleen on, että Mifuko toimii suoraan käsityöläisten kanssa. Käsityöläiset
ovat ryhmittäytyneet. Siellä on kolmisenkymmentä ryhmää, joka ryhmässä 20-30 naista.
Mifuko toimii suoraan näitten ryhmien kansa. Voi ajatella, että ryhmät on ikään kuin pieniä
yrityksiä. Niillä on omat vetäjänsä ja rahastonhoitajansa. Mifuko toimii suoraan näiden
ryhmien kanssa ilman ulkopuolisia välikäsiä. Meillä on toki Keniassa oma tiimi, joka on
meidän Kenian tiimi ja he toimii siel paikallisesti. Antavat tilaukset ja varmistavat, että rahat
menee perille, vievät materiaalit sinne kyliin ja käyvät hakemassa valmiit korit, kouluttavat
naisii ja etsivät uusii ryhmiä. Toimivat tosiaan meidän edustajina siellä Keniassa.

 

Sen lisäksi että toimitaan ilman välikäsiä suoraan käsityöläisten kanssa, niin me myydään
myös suoraan jälleenmyyjille ja oman verkkokaupan kautta kuluttajille. Norja ja Ranska on
tohon jälleenmyyntiin poikkeuksia. Siellä on paikalliset agentit, jotka edustaa meitä. Voi
olla, että tulee jatkossa muihinkin maihin, koska se on ollu meille helppo tapa ja
ehottomasti liiketoiminnallisesti parempi hakea paikallista tuntemusta, kontakteja ja
verkostoja agenttien kautta. Ennen kaikkee nään, että esim. Ranskassa, missä paikallisen
kielen tuntemus on tosi tärkeä myynnin edustaja, se paikallinen agentti on ollu siinä tosi
paikallaan.

 

Kati: Kerroit aikasemmin ku juteltiin, että sä itse oot ollu vajaan vuoden tässä roolissa.
Mifuko on rekrytoinut sut ulkopuolelta, niin kerro yrityksen resurssoinnista täällä Suomen
päässä?

 

Katja: Minna ja Mari teki hyvin pitkään, varmaan 2009 vuodesta lähtien 8 vuotta
kahdestaan. Sit he palkkas 2,5 v sitten varastoon ikään kuin varastohenkilön. Paula hoitaa
nykyään jo muutakin kuin varastotyötä.

 

Tosiaan mä alotin viime vuoden elokuussa. Syksyllä me todettiin jo, että me tarvitaan
markkinointiin ihminen. Meidän pitää pystyä irrottamaan Minna ja Mari täysin tuotannon
suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Lähettiin rekrytoimaan markkinointiin ihmistä.
Ensimmäinen rekrytointi epäonnistui, mutta rekryprosessissa sitte oli mukana henkilö -
jälkikäteen ymmärsimme - jolla oli se osaaminen ja mitä me oikeasti tarvittiin. Ollaan
pistetty investointeja myös varaston puolelle. Saatu sinne henkilö. Ollaan palkattu myös
myyntiin ihminen ja nyt ollaan hakemassa myös Kenian päähän vahvistusta, operations
manager-rooliin. Meidän tuotannon pitäs ruveta skaalautuun kaksinkertaiseksi ens vuoden
aikana, niin ollaan todettu että tarvitaan sinne päähän ihminen, joka toimii tiimin
esimiehenä ja johtaa sitä tiimiä siellä, sekä pystyy mun kans suunnittelemaan näitä
tilauksia ja pitämään kaikki langat siellä päässä käsissään.

 

Niinku juteltiin ennen tätä haastattelua, niin meillä liikevaihdon kasvu tulee olemaan noin
100% tänä vuonna verrattuna edelliseen tilikauteen. Ens vuonna ei ehkä enää kasveta
100%, mutta 50%. Ollaan muotitalo Chloén kans tehty viime talvi yhteistyötä ja jatketaan
mahdollisesti sitä. Se on tietenki ollut merkittävä tekijä liikevaihdon kasvussa, mutta
ilmankin Chloéta kasvu olis 36%. Se puhtaasti liittyy tähän tiimin rakentamiseen ja
osaavien, meille sopivien ihmisten rekrytointiin ja on ollu ikään kuin juurikin se oikea
investointi, joka on mahdollistanut sitä kasvua.

 

Kati: Rekrytoinnit henkilöstöön on tosi kriittisiä. Kuvasit aikasemmin tuossa, ennen kuin
mentiin siihen, sekä Kenian verkostoja, että sitten Euroopan jälleenmyynnin mahdollistavia
verkostoja. Onks teillä muita kriittisiä toimijoita verkostoissa? Miten kuvaisit teidän
verkoston toimijoita ja mikä heidän merkitys teidän toiminnalle isossa kuvassa on?

 

Katja: Kun sä pyysit mut tähän haastatteluun, niin mä rupesin oikeen miettiin, että mitä se
verkosto tarkottaa ja minkäslaisia verkostoja meillä itse asiassa on. Mä listasin näitä
verkostoja oman ajattelun jäsentämiseksi. Laitoin tähän ensimmäisenä meidän
verkostoista Kenian verkostot. Paitsi että meillä on siellä oma tiimi, siellä on se paikallinen
käsityöläisten verkosto. Meil on tällä hetkellä 700 naista meidän käsityöläisverkostossa.
He eivät tee meille kokopäiväisesti koreja, vaan osa-aikaisesti, ainakin pääosin, mutta se
on meidän verkostoista siinä mielessä kaikkein tärkein. Ilman tätä verkostoa eipä meillä
olis niitä tuotteita, mitä me myydään.

 

Keniaan liittyy myöskin oleellisesti Mifuko Trust. Minna ja Mari perusti 2012 voittoa
tavoittelemattoman Mifuko Trust-yhdistyksen, joka on tehnyt vuodesta 2012 lähtien
Keniassa paikallisessa yhteisöissä erilaisia kehitysprojekteja. Esimerkiksi puiden istutusta,
Huussi ry:n kanssa vuosia sitten he ovat testanneet kuivakäymälöiden rakentamista ja
kaikenlaisia paikallisten kyläyhteisöjen elinolosuhteiden parantamiseen liittyviä projekteja.

Nyt Mifuko Trust rakentaa siellä kovaa vauhtia verkostoa nimenomaan sanitaation
edistämiseks. On ulkoministeriöltä saanu rahotuksen ja sen turvin tekee kaksvuotista
projektii. Nää on meille erittäin merkittäviä Kenian pään verkostoja.

Afrikkaan liittyy isosti myöskin World Fair Trade Organization. Mifuko on vuodesta 2012

ollut sen jäsen, eli ollaan Reilun Kaupan sertifioitu yritys. WFTO-verkosto on
mahdollistanut meille Afrikassa uusien tuotteiden löytämisen muilta Reilun kaupan
tuottajilta, jolloin me voidaan täydentää omaa tuotantoa. Siinä missä meijän
artesaaniverkosto Keniassa on meidän omaa tuotantoa ja he tekee nimenomaan koreja ja
tietynlaisia koreja tietyllä käsityötekniikalla, mutta on lähetty hakemaan muita tuottajia,
jotka pystyy tekemään tuotteita, jotka tulee mukaan meijän tuoteperheisiin. Haetaan
tietenkin kasvua myös sitä kautta.

 

WFTO verkostomielessä on myöskin ollu meille hirmu tärkee, koska sitä kautta muotitalo
Chloé on meidät löytäny. Ku Chloé on lähteny rakentamaan omaa sustainability
strategiaansa, he ovat lähteneet tutkimaan Reilun Kaupan yrityksiä WFTO:n kautta ja sitä
kautta löytäneet vuosi sitten Mifukon ja ottivat meihin yhteyttä. Tähän yhteistyöhön Chloén
kanssa liittyy WFTO-organisaatio hyvin kiinteästi.

 

Verkostomielessä laitoin ylös myös suomalaiset suunnittelijat ja tekstiilialan yrittäjät. On
ollu kiva huomata ku olen tullu Mifuko touhuun mukaan, ja ehdin käydä yksillä messuilla
Minnan ja Marin kans ennen ku korona alko, niin selkeesti suomalaiset suunnittelijat ja
tekstiilialan yrittäjät vetää yhtä köyttä. Paljon on siinä verkostossa sitä, että myydään
toisten tuotteita ja mietitään miten tehtäis yhteisiä mallistoja. Minna ja Mari suunnittelee
esim. Lapuan kankureille tuotteita, jotka me otetaan nyt omaan verkkokauppaan myyntiin
ja Lapuan kankurit myy Mifukon koreja. Hanna Anonen on suunnitellu meille just
kynttilänjalkoja, jotka on nyt Keniassa teetetty. Nyt ollaan yhden yrityksen kanssa
keskustelemassa yhteistyöstä, että Mifuko tekis tuotesuunnittelua ja he toteuttais yhdessä
Afrikan maassa tuotteita. Haetaan tämmöstä kokonaisvaltaista verkostoyhteistyötä
suomalaisten tekijöiden kanssa.

 

Sit mä laitoin mun listalle myös meidän brändilähettiläät. Meillä on muutamia Suomessa ja
ulkomailla tämmösiä suuren luokan vaikuttajii, jotka yksinkertaisesti rakastaa Mifukon
brändiä ja kaikkea mitä se edustaa. Tietenkin tykkäävät tuotteista ja ovat tästä koko meijän
liiketoimintamallista innoissaan. Aivan pyyteettömästi tuovat meitä esille omissa
somekanavissaan. Se on kyl mahtava verkosto. Toki käytetään myös maksettuu
mainontaa tänä päivänä, mutta se on ollu ilo huomata, että löytyy sitten sanansaattajia.
Meidän puolesta puhujia.

 

Sit viimisenä mun listalla on Business Finland ja Finnpartnership. Mifuko on saanu vuosien
varrella paljon yritystukia. Ennen kaikkea mä haluan listata Business Finlandin ja
Finnpartnershipin verkostoihin, koska jonkin verran sieltä suunnalta tulee meihin
yhteydenottoja, että hei meillä on tämmönen ohjelma käynnistymässä tai tämmönen
rahoitusmuoto ja te varmaan sopisitte tähän. Se on ollu ja varmasti tulee olemaan
jatkossakin tosi iso tuki.

 

Kati: Monipuolista osaamista ja näkemystä verkostoissa. Kerro vähän tähän loppuun
Chloé yhteistyöstä lisää. Miten sä näät, minkälaisia uusia kontakteja ja mahdollisuuksia se
yhteistyö teille mahdollisesti tulevaisuudessa avaa?

 

Katja: Sanoisin kolme asiaa. Isot luksustavaratalot, jotka ovat Chloén asiakkaita, ovat
ehdottomasti nyt tämmönen uusi avaus. Ollaan saatu jo yhteyttä muutamiin merkittäviin,
esimerkiksi amerikkalaisiin tavarataloihin. Se on hieno juttu. Ehottomasti Chloé on sen
mahdollistanut isosti. Siitä kaikki kiitos ja kunnia heille, että on tehty heidän kanssaan
todellista brändiyhteistyötä. He ovat omassa markkinoinnissaan ja myynnissään tuoneet
Mifukoa tosi paljon esille, sekä tarjonneet meille yhteystietoja, että ollaan voitu olla itse
yhteydessä.

 

Toinen suoran myynnin lisäksi on design-yhteistyö muidenkin brändien kanssa. Chloén
lanseerauksen tai julkistamisen jälkeen on saatu aika paljon kyselyitä, että oltaisko
kiinnostuneita tekemään yhteistyötä Suomesta ponnistaneiden muutamien brändien
kanssa kun maailmoilta on tullut kyselyitä. Niitä tässä nyt sitten pohditaan, että mitä
tehdään ja millä aika välillä.

 

Sitten kansainvälisiä markkinoita ajatellen on tietenkin brändin tunnettuus se iso
mahdollisuus tässä. Tosi kiva on ollu tietenkin huomata se, että kyllähän tää on paljon
lisänny meidän brändin tunnettavuutta Suomessa. Liikevaihdosta 90% tulee
kansainvälisestä myynnistä. Suomi ei ole ollu meille mitenkään kauheen iso tai merkittävä
markkina, mut ollaan Suomessa kasvettu kovasti viimeisen vuoden aikana. Ennen kaikkea
suoran kuluttajamyynnin puitteissa. Nyt se selkeesti näkyy Chloén julkistuksen ja sen
saaman kaiken pressin ja haastatteluiden jälkeen, että Suomessa jälleenmyyjätki on
heränny, että ahaa täällä on tämmönen Mifuko. Tällaset suorat vaikutukset sillä on
nopeella aikavälillä ollu.

 

Kati: Hyvä. Kuulostaa hienolta. Kuulostaa, että iso kansainvälinen näkyvä kumppani tuo
yhteistyön osalta ihan omalla olemassaolollaan uusia mahdollisuuksia.
Katja: Kyllä. Kyllä se edellytys on ollu, ettei olla lähetty alihankkijaksi vaan toimittamaan
heille koreja. Kun Chloé otti meihin yhteyttä, niin ihan ensimmäinen steppi oli, että no
hyvä, voidaan ajatella että toimitetaan teille koreja, mutta Mifuko-brändi pitää näkyä siinä
tuotteessa. Ja hienosti se siinä näkyykin, monellakin lailla. Niinku sanottu, se on ollu ehkä
meille vähän yllätys miten paljon Chloé on tuonu Mifukoo esille kaikessa myynnissä ja
markkinoinnissa. Se on ollu tosi upee juttu. Se on varmaan kenen tahansa pienen toimijan
tarkkaan mietittävä, että jos jonku ison tahon kans lähtee tekemään yhteistyötä, että
myykö oman tuotteensa. Tavallaan se on helppo myydä. Kasvattaa volyymia ja myydä se
tuote ostajalle ja that´s about it. Mutta jos lähet vaatimaan, että brändi näkyy siinä rinnalla,
niin se on isompi kynnys sen toisenkin brändin näkökulmasta lähtee siihen diiliin. Meidän
tapauksessa se on ollut ehdottomasti se oikea tie.

 

Kati: Hienoa. Kiitos Katja kovasti tästä keskustelusta. Mä toivotan teijän koko tiimille
kovasti työniloa ja tietysti menestystä yritykselle kaikissa näissä ponnistetuissa. Kiitos.

 

Katja: Kiitos kiitos.

bottom of page